Sparande & Pension
Hållbarhet

Hitta rätt i hållbarhetsdjungeln

Det är inte alltid lätt att ta reda på hur hållbara olika fonders placeringar är. Därför har vi en stor mängd verktyg och oberoende info som gör det lättare för dig att filtrera och jämföra fonder.

Vilka utbud finns det?

Beroende på vilken rådgivare eller vilket kollektivavtal du har så ser utbudet lite olika ut. På våra fondsidor kan du filtrera och jämföra med hjälp av flera olika verktyg. Företag kan också välja ett särskilt hålbarhetsinriktat fondutbud till sina anställda. Där finns ett urval av våra mest hållbara fonder som inte har några innehav i ifrågasatta branscher.

Vad kräver vi av fondbolagen?

Redan innan vi tar in nya fonder till våra fondtorg ställer vi ett antal krav. Alla nya fondersom vi tar in ska bidra till att hållbarheten inom fondkategorin förbättras, de ska ha undertecknat PRI och även vara klassificerade som artikel 8 eller 9 enligt disclosureförordningen (SFDR).

Vi lägger stor vikt vid hur fonder jobbar med påverkan och exkluderingar, och tar hänsyn till Morningstars hållbarhetsvärde, CO2-värde, involvering av koldioxidlösningar, fossila bränslen och eventuella innehav i tobak, alkohol och kommersiell spelverksamhet. Vi tar aldrig in fonder med nuvarande innehav i pornografi eller kontroversiella vapen.

Ungefär en gång i månaden anordnar Futur ett fondforum där vi fattar beslut om förändringar i fondutbudet, om en fond ska tas in eller om en fond ska bytas ut.

Vad betyder alla verktyg och mätningar?

Här kan du läsa mer om de olika verktygen, mätningarna och betygen som finns på vår fondsida och som hjälper dig att jämföra fonder.