Sparande & Pension
Kakor

Kakor och behandling av personuppgifter

Användning av cookies på Futurs webbplatser och onlinetjänster

Cookies

Nedan redogör vi för hur Futur använder de elektroniska spår du lämnar när du besöker de inloggade delarna av våra webbplatser, som Futur eService, Futurs rådgivarsidor och Futur Access. Du får även information om enskilda cookies som du kan godkänna och instruktioner för hur du samtycker till användningen av cookies, återkallar godkännandet av cookies, blockerar cookies eller helt förhindrar att din webbläsare använder cookies.

Användning av cookies på Futurs webbplatser

Vi använder cookies i de delar av våra webbplatser som kräver inloggning. En cookie är en liten textfil som många webbplatser använder för att känna igen din dator vid upprepade besök. Cookies är passiva filer och kan inte sprida några virus eller andra skadliga program.

Cookies kan inte användas för att identifiera dig som person. Du bör ändå läsa informationen nedan om våra onlinelösningar.

Särskild information om cookies i Futurs onlinelösningar

Våra onlinelösningar använder temporära cookies för att du ska kunna sköta dina bankärenden. Det innebär att du inte kan använda tjänsten Futur eService utan temporära cookies. De kan inte inaktiveras, men de tas bort när du loggar ut från webbplatsen.

Syfte

Förutom temporära cookies i våra onlinelösningar använder vi endast information från cookies för normal användning och för att föra statistik som bland annat kan användas för att förbättra våra webbplatser och anpassa dem till dina behov. Vi använder inte uppgifter från cookies för att samla in personlig information om dig, och inga uppgifter lämnas eller säljs till tredje part.

Samtycke till användningen av cookies, återkallelse av samtycke och blockering av cookies

Första gången du besöker någon av våra webbplatser visas en ruta med ett meddelande om användningen av cookies. Genom att gå vidare från startsidan godkänner du automatiskt användningen av cookies. Då lagrar vi en cookie i din dator för att komma ihåg att du har samtyckt till användningen av cookies. Denna cookie gör att vi inte behöver meddela dig nästa gång du besöker webbplatsen. Om du inte vill använda cookies behöver du bara klicka på alternativet att du inte vill använda cookies. Då lagras en cookie som kommer ihåg ditt val, och nästa gång du besöker webbplatsen används inga cookies. För att kunna återkalla ditt samtycke eller avbryta blockeringen av cookies måste du ta bort de cookies som finns lagrade i datorn. Nästa gång du besöker webbplatsen kan du återigen samtycka till användningen av cookies eller återkalla ditt samtycke. För att helt undvika cookies måste du inaktivera dem i webbläsaren. Om du inaktiverar cookies kan du dock inte logga in eller använda andra funktioner som kräver att den enskilda webbplatsen kommer ihåg dina val. Nedan finns en beskrivning av hur du inaktiverar cookies och tar bort befintliga cookies.

Ta bort eller inaktivera cookies

I alla webbläsare finns möjligheten att ta bort enskilda cookies eller samtliga cookies på en gång. Hur man tar bort cookies varierar mellan olika webbläsare. Använd länken nedan för att få instruktioner för den webbläsare du använder. Kom ihåg att ta bort cookies i alla webbläsare du använder.

Kontakta oss via våra webbplatser

Om du ber oss att kontakta dig, skickar e-post till oss eller beställer broschyrer via våra webbplatser avslöjar du ditt namn och eventuellt e-postadress, telefonnummer, personnummer eller andra personliga uppgifter. Vi använder denna information för att behandla din begäran. Vi raderar informationen när vi är klara med din begäran. Dina uppgifter lagras alltså inte i någon cookie.

Behandling av personuppgifter

Syftet med personuppgiftslagen är att skydda privatpersoner mot att deras personliga integritet kränks vid behandling av personuppgifter. Med behandling av personuppgift avses enligt lagen hantering av all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en privatperson som är i livet. En väsentlig del i integritetsskyddet som lagen ställer upp är att den person som uppgifterna gäller informeras om de behandlingar som utförs.

Vi vill genom denna information lämna en översiktlig beskrivning av behandlingen av personuppgifter hos Futur.

Personuppgiftsansvarig är Futur Pension Försäkringsaktiebolag (publ.).

Vilka uppgifter behandlas

De uppgifter som behandlas är personuppgifter som du själv lämnar till Futur när du tecknar någon av Futurs produkter. Det kan också vara uppgifter som Futur registrerar i övrigt i samband med förberedelse för tecknande produkter. Vidare behandlas personuppgifter vid administration av produkter. Uppgifter om företrädare för kunden, till exempel förmyndare, gode män eller ombud behandlas också. Uppgifterna behandlas av Futur och, inom ramen för gällande sekretessbestämmelser, av företag som Futur samarbetar med.

Vad är ändamålet med behandlingen av uppgifterna

Uppgifterna behandlas i samband med förberedelse för avtal, för administration och fullgörelse av ingångna avtal samt för vidtagande av åtgärder som du har begärt innan eller efter avtal träffats. Detta inkluderar bland annat uppgifter om kontakter mellan dig och Futur, till exempel noteringar av frågor och klagomål samt uppgifter om hur avtalet fullgörs. Personuppgifter kan också behandlas som underlag för finansiell rådgivning. Personuppgifterna utgör vidare underlag för bland annat marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling samt riskhantering och statistik i koncernen. Personuppgifterna kan också, om du inte skriftligen till Futur har meddelat att du motsätter sig direkt marknadsföring, komma att användas för marknadsföringsändamål av Futur och av bolag som Futur samarbetar med. Behandling av uppgifter sker också för att Futur ska kunna uppfylla sina förpliktelser enligt lag. Detta innebär att Futur kan lämna uppgifter till myndigheter då det erfordras enligt gällande lagstiftning.

Information Om du önskar information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Futur kan du begära detta genom att skicka en skriftlig, av dig undertecknad, ansökan till Futur, box 24012, 104 50 Stockholm. Du kan också vända dig till Futur för begäran om spärr mot direktreklam eller rättelse av felaktig eller ofullständig uppgift.