Sparande & Pension
Priip-fakta

Priip-faktablad

Sida för Priip-fakta

Fakta om Priip

Utifrån EU-förordningen om Priip för icke professionella investerare ska de som utvecklar och säljer paketerade och försäknngsbaserade investeringsprodukter tillhandahålla standardiserade faktablad.

Faktabladen ska innehålla information till hjälp för icke professionella investerare att förstå och jämföra liknande produkter och att kunna fatta välgrundade investeringsbeslut.

Priip-reglerna omfattar samtliga kapitalförsäkringar i de olika former av fond- och depåförsäkringar som Futur Pension erbjuder. Pensionsprodukter omfattas inte av Priip-regelverket.

Faktablad Priip: DepåFaktablad priip: Fond Kapitalflex Futur Pension PlusFaktablad Priip: Fond DirektpensionFaktablad priip: Fond Kapitalspar

Information om investeringar inom produkterna

Enligt Priip-regelverket ska specifik information tillhandahållas för de möjliga investeringarna i produkterna. Information om möjliga investeringar i Futur Pensions produkter finner du nedan.

Specifik information för fonder

För fonder som på egen hand omfattas av Priip-regelverket utgörs den specifika informationen av respektive fonds Priip-faktablad. För fonder som ingår i Futurs fondförsäkringar finns dessa under respektive fond i vårt fondutbud. För övriga fonder tillhandahålls Priip-faktabladen via aktuell produktleverantörs webbplats.

Specifik information för aktier och räntebärande instrument

Den specifika informationen för aktier och för räntebärande papper utgörs av de faktablad om respektive grupp nedan:

Faktablad priip: AktierFaktablad priip: Räntebärande instrument

Specifik information för strukturerade produkter

För strukturerade produkter och andra produkter som på egen hand omfattas av Priip-regelverket utgörs den specifika informationen av respektive instruments Priip-faktablad. Dessa tillhandahålls via aktuell produktleverantörs webbplats.

Priip-faktablad – Gamla versioner

(Gammal giltig före 2018 10 01) Faktablad priip: Depå(Gammal giltig före 2018 10 01) Faktablad priip: Depå Direktpension(Gammal giltig före 2018 10 01) Faktablad priip: Fond Direktpension(Gammal giltig före 2018 10 01) Faktablad priip: Fond Kapitalflex(Gammal giltig före 2018 10 01) Faktablad priip: Fond Kapitalflex Futur Pension Plus(Gammal giltig före 2018 10 01) Faktablad priip: Fond Kapitalspar(Gammal giltig före 2018 10 01) Faktablad priip: Räntebärande instrument(Gammal giltig före 2019 01 01) Faktablad priip Fond Direktpension 2018 01 01(Gammal giltig före 2019 01 01) Faktablad priip Fond Kapitalflex 2018 01 01(Gammal giltig före 2019 01 01) Faktablad priip: Aktier(Gammal giltig före 2019 01 01) Faktablad priip: Räntebärande instrument(Gammal giltig före 2020 01 01) Faktablad priip: Aktier(Gammal giltig före 2020 01 01) Faktablad priip: Depå(Gammal giltig före 2020 01 01) Faktablad priip: Depå Direktpension(Gammal giltig före 2020 01 01) Faktablad priip: Fond Direktpension(Gammal giltig före 2020 01 01) Faktablad priip: Fond Kapitalflex(Gammal giltig före 2020 01 01) Faktablad priip: Fond Kapitalflex Futur Pension Plus(Gammal giltig före 2020 01 01) Faktablad priip: Fond Kapitalspar(Gammal giltig före 2020 01 01) Faktablad priip: Räntebärande Instrument(Gammal giltig före 2020 06 01) Faktablad priip: Depå(Gammal giltig före 2020 06 01) Faktablad priip: Fond Direktpension(Gammal giltig före 2020 06 01) Faktablad priip: Fond Kapitalflex Futur Pension Plus(Gammal giltig före 2020 06 01) Faktablad priip: Fond Kapitalspar(Gammal giltig före 2021 03 10) Faktablad priip: Aktier(Gammal giltig före 2021 03 10) Faktablad priip: Räntebärande instrument(Gammal giltig före 2021 06 01) Faktablad Priip: Depå(Gammal giltig före 2021 06 01) Faktablad Priip: Fond Direktpension(Gammal giltig före 2021 06 01) Faktablad priip: Fond Kapitalflex Futur Pension Plus(Gammal giltig före 2021 06 01) Faktablad priip: Fond Kapitalspar(Gammal giltig före 2021 06 15) Faktablad Priip: Fond Direktpension(Gammal giltig före 2021 06 15) Faktablad priip: Fond Kapitalflex Futur Pension Plus(Gammal giltig före 2021 06 15) Faktablad priip: Fond Kapitalspar(Gammal giltig före 2022 02 15) Faktablad priip_ Aktier(Gammal giltig före 2022 02 15) Faktablad Priip_ Depå(Gammal giltig före 2022 02 15) Faktablad Priip_ Fond Direktpension(Gammal giltig före 2022 02 15) Faktablad priip_ Fond Kapitalflex Futur Pension Plus(Gammal giltig före 2022 02 15) Faktablad priip_ Fond Kapitalspar(Gammal giltig före 2022 02 15) Faktablad priip_ Räntebärande instrument(Gammal giltig före 2023 01 13) Faktablad priip_ Räntebärande instrument(Gammal giltig före 2023 01 13) Faktablad Priip Depå(Gammal giltig före 2023 01 13) Faktablad priip_ Aktier(Gammal giltig före 2023 01 13) Faktablad Priip_ Fond Direktpensionpdf(Gammal giltig före 2023 01 13) Faktablad priip_ Fond Kapitalflex Futur Pension Plus(Gammal giltig före 2023 01 13) Faktablad priip_ Fond Kapitalsparpdf(Gammal giltig före 2023 04 01) Faktablad Priip_ Depå(Gammal giltig före 2023 04 01) Faktablad Priip_ Fond Direktpension(Gammal giltig före 2023 04 01) Faktablad priip_ Fond Kapitalflex Futur Pension Plus(Gammal giltig före 2023 04 01) Faktablad priip_ Fond Kapitalspar(Gammal giltig före 2023 05 22) Faktablad Priip_ Fond Direktpension(Gammal giltig före 2023 05 22) Faktablad priip_ Fond Kapitalflex Futur Pension Plus(Gammal giltig före 2023 05 22) Faktablad priip_ Fond Kapitalspar(Gammal giltig före 2024 02 20) Faktablad priip_ Aktier(Gammal giltig före 2024 02 20) Faktablad priip_ Depå Kapitalförsäkring(Gammal giltig före 2024 02 20) Faktablad priip_ Direktpension(Gammal giltig före 2024 02 20) Faktablad priip_ Fond Kapitalflex Futur Plus(Gammal giltig före 2024 02 20) Faktablad priip_ Fondförsäkring Kapitalspar(Gammal giltig före 2024 02 20) Faktablad priip_ Räntebärande instrument