Sparande & Pension
GDPR

Vi värnar om din integritet

Här får du en bättre överblick och kontroll över dina personuppgifter

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är information som kan kopplas till dig som person. Exempel på personuppgifter som vi vanligtvis registrerar är ditt namn, din adress, uppgifter som är nödvändiga för dina produkter och tjänster och din ekonomi.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi registrerar och använder information om dig för att kunna erbjuda bästa möjliga rådgivning och lösningar, skydda din ekonomi och uppfylla de rättsliga krav som ställs på oss som finansiellt institut. Det betyder att vi registrerar och använder personuppgifter om dig när:

  • du har ingått eller överväger att ingå ett avtal med oss för en tjänst eller produkt

  • du har gett oss samtycke att använda dina personuppgifter för ett visst ändamål

  • det är vår rättsliga skyldighet.

Bättre överblick

I vår ”Information om Futurs behandling av personuppgifter” nedan kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter om dig. Som privatperson kan du beställa en översikt över de personuppgifter vi har om dig.

Påverkar de nya reglerna företag?

Om du är en enskild näringsidkare omfattar de nya reglerna även dig som företagskund. Reglerna gäller nämligen alla personuppgifter som avser en fysisk person, även den information som vi har om ditt företag. Reglerna gäller inte information om andra typer av företag.

Är du som person knuten till ett företag som är kund hos oss?

Om du som person är knuten till ett företag som är kund hos oss, omfattar reglerna de personuppgifter vi har om dig i detta avseende. Det kan till exempel vara om du är ägare, firmatecknare, kontaktperson eller fullmaktshavare för ett företag, och vi därför har personuppgifter om dig.

Vill du veta mer?

Du behöver inte göra något när det gäller de nya reglerna, men om du vill veta mer om vilka personuppgifter vi normalt registrerar, kan du klicka på länken nedan till vår ”Information om Futurs behandling av personuppgifter”.

Har du frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på 08- 504 225 00.