Sparande & Pension
Klagomålshantering

Klagomålshantering

Missförstånd och oklarheter

Missförstånd och andra oklarheter kan uppstå. För det mesta kan detta enkelt klaras upp genom att kontakta oss. Ring eller skriv till den som handlagt ditt ärende hos oss – så hjälps vi åt att reda ut problemet. Om olika meningar ändå kvarstår finns det andra möjligheter att få ärendet prövat.Den som är missnöjd med Futurs beslut i fråga som rör sin försäkring kan ta ärendet vidare. Detta gör du enklast genom att kontakta Patrik Uväng (chef försäkring), som är klagomålsansvarig på Futur, genom att skicka e-post till klagomalsansvarig@futur.se. All kontakt med klagomålsansvarig är såklart kostnadsfri. Du kan också kontakta vår kundservice genom att skicka mejl till kundservice@futur.se märkt "Klagomålsansvarig", alternativt via brev till Futur, Klagomålsansvarig, Box 24012, 104 50 Stockholm, eller via telefon 08-504 225 00. Kundservice har öppet måndag till torsdag 8.15 – 16.45 samt fredag 9.00 – 16.00.

Kvarstår problemet efter kontakt med klagomålsansvarig finns följande instanser till din hjälp

Konsumenternas försäkringsbyrå För kostnadsfri rådgivning om pension, försäkring och skadereglering. Box 24215, 104 51 Stockholm Telefon 0200-22 58 00 Personförsäkringsnämnden Gällande medicinsk bedömning. Box 24067, 104 50 Stockholm Telefon 08-522 787 20

Allmänna reklamationsnämnden Gällande vissa tvister där det inte krävs medicinsk bedömning. Box 174, 101 23 Stockholm Telefon 08-508 860 00

Allmän domstol För att väcka talan mot Futur Pension.

Konsumentverket Konsumentvägledningen i din kommun. Box 48, 651 02 Karlstad
 Telefon 0771-42 33 00 www.konsumentverket.se