Sparande & Pension
5-concept-03-landscape
Hållbarhet

Hållbarhet i fokus

För oss är det självklart att ta ansvar för en hållbar framtid. Vi är med och påverkar där vi kan och jobbar varje dag för att bli lite bättre än igår. Vi vill att de avtryck som vårt företag och alla kunder lämnar efter sig bidrar till en bättre värld.

Våra tre områden vi satsar på

Hållbarhet kan innebära många olika saker och tolkas på olika sätt och det är inte alltid helt enkelt att få en helhetsbild. Hos oss har vi försökt att göra det tydligt genom att lägga fokus på tre områden där vi tror att vi kan göra störst skillnad. Hållbara fonder, hållbara investeringar och hållbar personal.

2-life-moments-04-square

Hållbara fonder

Ett sätt för oss att påverka hur kunderna placerar sitt kapital är att helt enkelt se till att en stor del av vårt fondutbud är hållbart. Idag ligger hela 99 % av kapitalet i artikel 9 eller artikel 8 fonder - alltså gröna hållbara fonder. Vi har också satsat på att kunder lätt ska kunna sortera i vårt utbud och hitta fonder som passar efter vad just de tycker är viktigt när det kommer till hållbarhet.

2-life-moments-26-square

Hållbara investeringar

Vi förvaltar inte våra kunders pengar direkt men vi är i allra högsta grad med och påverkar de som gör det. Vi pratar kontinuerligt med fondbolagen som finns på vår plattform och skickar ut årliga enkäter för att ha koll på deras hållbarhetsarbete. Genom att sitta med i möten och påverka direkt och indirekt så jobbar vi för att investeringar som görs idag inte bara är bra nu - utan även i framtiden.

2-life-moments-07-square

Ett hållbart Futur

Vår personal är vår viktigaste tillgång och därför är vi extra glada och stolta över att ha nöjda medarbetare, låg sjukfrånvaro och låg personalomsättning. Vi mäter och uppdaterar oss om personalens mående och vår påverkan på miljön och förbättrar våra avtryck år för år. Dessutom får alla anställda certifiera sig i hållbarhetsfrågor, så att alla har en chans att förstå och kunna påverka i en positiv riktning.

Vi är stolta över våra åtaganden

Vi är medlemmar och deltar i en hel del initiativ - för att hållbarhet är ett viktigt och prioriterat område för oss, men också för att se till att vi inte bara pratar utan också agerar för en bättre framtid.

Nyckeltal hållbarhet

1

eNPS / Nöjda medarbetare

Vi mäter kontinuerligt och följer utveckling och trender. Jämfört med andra bolag i branschen så ligger vi högt i eNPS.

1,4

CO2-avtryck/ton per anställd

Vi jobbar hela tiden för att sänka vårt avtryck. Till exempel genom att ha fler digitala möten och byta till eldrivna fordon.

1%

Andel gröna fonder

Redan nu sparar våra kunder till 99 procent i artikel 8 och 9 fonder - alltså hållbara fonder.