Sparande & Pension
Hållbarhet

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Upplysningar enligt Disclosure-förordningen

Den 10 mars 2021 trädde disclosure­förordningen ikraft, som bland annat reglerar hur försäkringsbolag ska informera sina investerare och kunder om ESG-faktorerna. Futur Pension har samlat den information som i enlighet med förordningen ska offentliggöras på företagets hemsida i följande dokument.

Ett sätt av kunna jämföra hållbarhet

EU sätter regler och standarder om vilka upplysningar som bolag behöver presentera när det kommer till hållbarhet. Det kan underlätta om man vill kunna jämföra olika bolag och deras försäkringar.

Hållbarhetsrelaterade upplysningar för våra fondförsäkringar