Sparande & Pension
Viktig information

Information gällande handel i fonder med koppling till Ryssland

Viktig information avseende viss fondhandel med anledning av Rysslands invasion av Ukraina.

På grund av de ekonomiska effekterna som följt av kriget mellan Ryssland och Ukraina har ryska centralbanken, måndagen den 28 februari, beslutat att stänga Moskvabörsen för utländska investerare. Fonder med koppling till Ryssland är beroende av Moskvabörsen eftersom det inte går att köpa och sälja ryska aktier om den är stängd. Om Moskvabörsen stänger för handel måste också dessa fonder stänga för handel och därmed kan Futur Pension inte heller handla med andelar i fonder med koppling till Ryssland.

Stängning av handel är en kundskyddsregel som tryggar alla fondandelsägares intressen och rättigheter. När en fond är stängd för handel kan ingen köpa eller sälja sina fondandelar. Syftet är att säkerställa likabehandlingsprincipen, så att alla kunder behandlas lika och enligt samma förutsättningar.

Följande fonder hos Futur Pension är stängda för köp och sälj:

 • BGF Emerging Europe fund (ISIN: LU0011850392)

 • Carnegie Ryssland (ISIN: SE0000429821)

 • Danske Invest Eastern Europe (ISIN: LU0727216755)

 • Danske Invest Russia (ISIN: LU0495011024)

 • East Capital Ryssland (ISIN: SE0000777708)

 • East Capital Russia A1 SEK (ISIN: LU2437452845)

 • JPM Emerging Europe Equity A EUR (ISIN: LU0051759099)

 • JPM Russia A (acc) USD (ISIN: LU0225506756)

 • Pictet-Russian Equities P USD (ISIN: LU0338482267)

 • Schroder ISF Emerging Europe Y9 (ISIN: LU2473381015)

 • Swedbank Robur Rysslandsfond A (ISIN: SE0000542805)

 • Templeton Eastern Europe A (acc) EUR (ISIN: LU0078277505)​

Följande fonder är stängda för köp:

 • Swedbank Robur Östeuropafond (ISIN: SE0000539421)

Frågor och svar

Denna information är riktad till dig som har en fondförsäkring med innehav i någon av de handelsstoppade fonderna. Om du som kund har handelsstoppade värdepapper genom en depåförsäkring ber vi dig att ta kontakt med din rådgivare eller ditt depåinstitut.

När öppnar handeln igen?

Det vet vi inte och det är inget vi kan påverka. Vi följer utvecklingen och öppnar handeln så snart det är praktiskt möjligt. Så länge handeln är stängd kan du inte köpa eller sälja andelar i fonderna.

Kan jag göra ett uttag från min kapitalförsäkring som har innehav i en handelsstoppad fond?

Möjligheten att själv göra uttag från kapitalförsäkringar via självbetjäningstjänsten eService är tills vidare låst för de försäkringar som innehåller handelstoppade fonder. Det går däremot bra att göra ett uttag genom att fylla i vår uttagsblankett och mejla en signerad kopia till kundservice@futurpension.se alternativt posta in den till:

Futur Pension Box 24012 104 50 Stockholm

Blankett: Ändring av fondfördelning

Kan jag som kund köpa eller sälja några av de handelsstoppade fonderna?

Nej. Just nu går det inte att lägga några ordar i handelsstoppade fonder. När det gäller Swedbank Robur Östeuropafond (ISIN: SE0000539421) så har den öppnat för sälj från och med 21 mars, men det går inte att köpa nya andelar i fonden. Se ovan frågor gällande uttag respektive fondbyte för mer info.

Hur får jag som har innehav i en handelsstoppad fond fortsatt information?

Ta i första hand kontakt med din rådgivare. De kunder som har en eller flera handelsstoppade fonder i sitt innehav eller sparfördelning kommer att kontaktas via brev. Det går även bra att ta kontakt med oss på 08-504 225 00.

Jag hittar inte några specifika rysslandsfonder på hemsidan?

På hemsidan och i eService visas enbart de fonder som går att handla i. Försäkringar med befintliga innehav i berörda fonder kommer fortsatt hitta fonderna i eService.

Kommer Futur att ha kvar rysslandsfonder sen när/om fonderna öppnar igen?

I nuläget är det en omöjlig fråga att svara på. Konflikten mellan Ryssland och Ukraina måste först komma till sitt slut. Därefter får vi se vad det nya världsläget gör gällande. Under tiden följer vi konflikten och dess påverkan på världens finansmarknader noggrant.

Kan handelsstoppet påverka fler fonder?

Ja. Läget är just nu väldigt osäkert och det går inte att säga vilka fonder som eventuellt kan komma att stoppas för handel och hur ytterligare sanktioner kan komma att påverka. Fondbolagen kan exempelvis själva välja att stänga handeln om det är svårt att prissätta tillgångarna i fonden.

Vad händer med min pensionsutbetalning?

Under den tid som en fond är stängd sker ingen handel och därför finns det ingen aktuell NAV-kurs för dessa fonder. Futur Pension har valt att tills vidare sätta kursen till noll. För dig som har en försäkring som är under utbetalning så innebär det också att utbetalningen enbart baseras på värdet i de fonder som har en aktuell kurs. Detta är en försiktighetsåtgärd vi vidtar för att vi inte skall utbetala ett för högt belopp, vilket vi skulle riskera att göra om vi baserar utbetalningen på den senast kända kurs som gällde innan fonden handelsstoppades. Kontakta kundservice om du vill veta hur utbetalningen i just din försäkring påverkas.

Jag hittar inte svaret på min fråga

Du kan enkelt ställa din fråga till oss genom att skicka ett säkert meddelande via vår internettjänst eService i inloggat läge.

Det går även att ringa oss på 08-504 225 00