Sparande & Pension
Nyheter

Ett starkt år i en utmanande marknad

Futur Pension (”Futur”) presenterar i veckan sitt resultat för 2022 (2021).

Premievolymen uppgick till 36,5 miljarder (44,7) och marknadsandelen, mätt i inbetalda premier till 11 % (8 %). Det förvaltade kapitalet var vid årets slut 169 miljarder och resultatet landade på 260 miljoner (182).

Den kraftigt ökande marknadsandelen visar att de långsiktiga investeringar vi gör i vår spar- och pensionsplattform, tillsammans med ett nära samarbete med våra partners för att utveckla mer kundvänliga spar- och pensionstjänster, ger resultat.

- Trots volatila marknader lägger vi ett framgångsrikt år bakom oss. Det är ett styrkebesked för vår affärsmodell, och ett kvitto på våra engagerade medarbetares kundfokus, – säger Torgny Johansson – VD på Futur.

Med hänsyn till den ökade osäkerheten under 2022 är det glädjande att vi kan välkomna 50 000 nya tjänstepensionskunder, vilket innebär att vi idag har fler än 250 000 kunder. Den absoluta merparten av fondkapitalet ligger i hållbara investeringar. Ett nära samarbete med våra partners har varit helt avgörande för att uppnå vårt högt satta mål.

- Idag är 99 % av fondkapitalet antingen placerat i fonder med hållbarhet som mål (artikel 9-fonder) eller i fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper (artikel 8-fonder) enligt SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) – en utveckling som vi är stolta över, säger Torgny Johansson.

Under 2023 fortsätter vi att investera i vår plattform för att skapa bästa möjliga kundupplevelser. Futur står för hög kvalitet, snabbhet och enkelhet. Marknaderna kommer sannolikt att fortsätta att präglas av makroekonomisk osäkerhet, vilket innebär att vårt fokus på ett kvalitetssäkrat sparutbud och oberoende rådgivning från våra partners blir än viktigare för att skapa en rikare och tryggare framtid för fler.