Sparande & Pension
Nyheter

Starkt resultat för Futur 2023

Förra året blev ett starkt år resultatmässigt för Futur. Läs mer och hitta årsredovisningen i sin helhet längre ner. In English below.

Idag publicerar Futur årsredovisningen för 2023 och presenterar ett starkt resultat på 316 MSEK (+22 procent jämfört med 2022) drivet av ett förvaltat kapital på 193 miljarder kronor (+15 procent jämfört med 2022) från drygt 310 000 försäkringar. – Vi håller fast vid vår strategi, att vara oberoende och satsa på enkelhet. Det är med stolthet vi tackar för förtroendet som över 20 000 nya kunder gav oss 2023, säger Torgny Johansson, vd på Futur. I årsredovisningen går också att läsa att Futur under året vunnit utmärkelser som ”mest innovativa bolag” och ”bäst produktutbud” och även fått en hedrande andraplats i branschföreningen SFMs årliga undersökning mot försäkringsförmedlare och administratörer. – Futur byggs av starka relationer med kunder och partners och det är glädjande att fler och fler väljer Futur samtidigt som de ger oss höga betyg, fortsätter Torgny Johansson.

Under 2024 kommer flera satsningar att göras för att utveckla kundupplevelsen och ytterligare förenkla för kunder och partners. – Vi nöjer oss inte med höga betyg. Under 2024 lanserar vi flera nya digitala lösningar så att våra kunder enkelt kan förbättra sitt sparande och sina pensioner, avslutar Torgny. Hela årsredovisningen finns att läsa här.

Strong result for Futur 2023

Futur today published the annual report for 2023 and presents a strong result of SEK 316 million (+22 percent compared to 2022) driven by assets under management of SEK 193 billion (+15 percent compared to 2022) from c.310,000 policies. - We stick to our strategy, to be independent and focus on simplicity. We are proud and thankful for the trust that more than 20,000 new customers gave us in 2023, says Torgny Johansson, CEO of Futur. In the annual report, you can also read that during the year Futur won awards such as "most innovative company" and "best product offering" as well as received an honorable second place in the industry association SFM's annual survey of insurance brokers and administrators. - Futur is built on strong relationships with customers and partners and it is gratifying that more and more choose Futur while giving us high marks, continues Torgny Johansson. During 2024, several investments will be made to develop the customer experience and further simplify for customers and partners. - We are not satisfied with high marks. In 2024, we will launch several new digital solutions so that our customers can easily improve their savings and pensions, concludes Torgny. Read the Annual Report in English here.