Sparande & Pension
Nyheter

Viktiga datum inför årsskiftet

Varje år finns det datum att förhålla sig till för att hinna göra bland annat återköp, flytt och byte av depåinstitut innan årsskiftet. Läs vidare om vilka datum som gäller och vad du kan tänka på.

Viktiga datum inför årsskiftet

Viktiga datum för återköp För att göra ett helåterköp innan årsskiftet så behöver rätt blankett komma in till oss senast 15 december (för depåförsäkring) och senast 21 december (för fondförsäkring). Privatägda försäkringar kan återköpas genom att logga in.

Flytt För att flytt av försäkring till annat bolag ska kunna göras under 2023 så behöver begäran om flytt ha kommit in till oss senast 15 december.

Byte av depåinstitut Om byte av depåinstitut ska kunna göras under 2023 så behöver begäran om depåbyte ha kommit in till oss senast 1 december.

Bankgironummer vid en extra inbetalning Använd BG 5256-5397 om du vill göra en inbetalning. Glöm inte att ange ditt försäkringsnummer som referens i meddelandet. Om du har några frågor kan du alltid kontakta vår kundservice på 08-504 225 00 eller kundservice@futur.se.